AccessDeniedAccess Denied780F3D71AA298B21cOyVynGfzSm9xGh8HotooP1d9bJObSy4PLWeZAT3JTX0ySjcv3PJfr+9/thVhQ3+x2Okb00eshY= AccessDeniedAccess Denied0BBD28C4D95F571BR9xIG5yurQ3s70nALZ7tQ4msJVdDMfZTs3SjMHwNfxWzFxM8MP8tOlkxKQCj8rGcxxXL40zbGdM= AccessDeniedAccess Denied67610DE414A269E0+qRZJnNCUvutS8YjXFOZHSZ9sG0kwujpngYXLfjQWFjMNbIOdB4avG00QIfKOvhuziuWu5QSRqQ= szavazókörök kialakítása
Címlap Hírek szavazókörök kialakítása

Helyi Választási Iroda vezetőjétől
8495 Csögle, Rákóczi utca 188.
Tel: 88- 501-920 e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Szám:1245-3/2013.
Határozat
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve) 77.§ (1)
bekezdése által megállapított feladat és hatáskörömben eljárva Adorjánháza község
szavazókörének számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét a
következők szerint állapítom meg:
001. szavazókör: megnevezés,cím: Adorjánháza,Fő u.26.
A szavazókör területi beosztása: A teljes település.
Elrendelem a határozat Adorjánháza község honlapján, valamint hirdetőtábláin tizenöt napra
történő közzétételét.
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a
Csöglei Választási Iroda vezetőjéhez. (8495 Csögle, Rákóczi utca 188.)
A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezést a Veszprémi Területi Választási Iroda vezetője (8200 Veszprém, Megyeház tér
5.) bírálja el három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.
A határidőt naptári napokban kell számítani.
Indokolás
A Ve. 351.§ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell
kialakítani.
A Ve. 77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy
egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, központi névjegyzékben szereplő
választópolgár jusson.
A Ve. 80.§-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát.
A fellebbezési lehetőséget a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234.§ (2)
bekezdése alapján a területi választási iroda bírálja el három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdése
vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2)
bekezdésének 1. pontja biztosítja.
Csögle, 2013. július 31.
Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző
2
Közzétételi záradék:
A határozatot a mai napon közzétettem:
Csögle, 2013. július 31.
Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző
001. szavazókör
Cím: Adorjánháza Fő u. 26.
utcák felsorolása:
Ady Endre utca
Fő utca
Kossuth utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi utca
001. körzetbe soroltak száma összesen: 316 fő
településszintű lakosok száma: 0 fő

 
Google PageRank

IT-Nav Hungary Kft. | "Az elsők közé navigáljuk!"