Tájékoztatás adóváltozásról

Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 12/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról. A magánszemélyek kommunális adója mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 5. 000 Ft.

Bevezette az iparűzési adót, mely évi mértéke az adóalap 1 %-a.

https://or.njt.hu/eli/v01/427241/r/2022/12/2023-01-01

Tájékoztatás az iparűzési adó megfizetéséről euróban és dollárban: https://adorjanhaza.hu/wp-content/uploads/2023/01/IPARŰZÉSI-ADÓ-MEGFIZETÉSE-EURÓBAN-ÉS-DOLLÁRBAN-tájékoztató-levél-Adorjánháza.pdf

Adorjánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a települési adóról. Az adó mértéke: 2.000Ft / hektár. Mentes az adó alól az ugyanazon magánszemély tulajdonában lévő egy vagy több helyrajzi szám alatt nyilvántartott termőföld, ha a földterületek összessége nem éri el az 1 hektárt.

Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.

https://or.njt.hu/eli/v01/427241/r/2022/13/2023-01-01

Bevallás nyomtatvány: https://or.njt.hu/download/3633/resources/EJR_39155716-1.mell_klet_13__.rendelet.pdf